ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


Project Description

NemesisNet – IT Solution μπορεί να εγκαταστήσει για εσάς τις εσωτερικές μονάδες που συνδέονται στον υπολογιστή σας. Οι μονάδες αυτές είναι η μητρική κάρτα, η κάρτα γραφικών, η κάρτα ήχου, η μονάδα τροφοδοσίας, οι μνήμες, ο σκληρός δίσκος καθώς και κάρτες δικτύων και USB.

Με την εγκατάσταση των μονάδων αυτών γίνεται και εγκατάσταση του λογισμικού της εν λόγω μονάδας. Ακολουθούν οι παραμετροποιήσεις του λογισμικού εγκατάστασης της μονάδας καθώς και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του.