ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ Η ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ Η ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ


Project Description

Η NemesisNet – IT Solution, αναλαμβάνει την εγκατάσταση του καινούριου σας εκτυπωτή ή του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται ήδη με τον υπολογιστή σας. Η υπηρεσία εγκατάστασης αφορά τόσο τους εκτυπωτές οι οποίοι συνδέονται μέσω USB θύρας με τον υπολογιστή σας όσο και για δικτυακούς εκτυπωτές. Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής σας δεν είναι δικτυακός μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε κοινόχρηστο εκτυπωτή έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε και από άλλους υπολογιστές. Ο δικτυακός εκτυπωτής σας παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιείται ανεξάρτητες εκτυπώσεις από διαφορετικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο με αυτόν. Πραγματοποιούμε εγκαταστάσεις  δικτυακών εκτυπωτών και περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Φυσική εγκατάσταση του δικτυακού εκτυπωτή (καλωδιακή εγκατάσταση με τον δικτυακό κόμβο του δικτύου σας).
  2. Παραμετροποίηση δικτυακών εκτυπωτών με τις ανάλογες ρυθμίσεις του δικτύου σας.
  3. Εγκατάσταση λογισμικού δικτυακού εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.
  4. Δυνατότητα παραμετροποιήσεων εφόσον χρειάζεται.
  5. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του δικτυακού εκτυπωτή.