ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


Project Description

Επιθυμείτε ο υπολογιστήs σας να λειτουργεί στην βέλτιστη απόδοση του; Πώς θα το πετύχετε αυτό; Επισκεφτείτε μας και αφήστε τους εμπειρότατους τεχνικούς μας να δουλέψουν τόσο στο προγραμματιστικό όσο και στο μηχανικό μέρος του υπολογιστή σας. Αυτοί με την σειρά τους με τις κατάλληλες ενέργειες θα πετύχουν τον μέγιστο βαθμό βελτίωσης του υπολογιστή σας στο δυνατότερο χαμηλό κόστος και χρόνο. Πώς το επιτυγχάνουν αυτό:

Προγραμματιστικός έλεγχος του υπολογιστή σας 

 1. Χρήση τελευταίας τεχνολογίας εργαλείων – προγραμμάτων ελέγχου της κατάστασης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή.
 2. Χρήση εργαλείων ελέγχου της κατάστασης όλων των προγραμμάτων που τρέχουν ήδη στον υπολογιστή σας.
 3. Χρήση εργαλείων ελέγχου των προγραμμάτων που τρέχουν στον υπολογιστή σας για το αν βρίσκουν τους κατάλληλους πόρους του συστήματος σας έτσι ώστε να λειτουργεί με τον ιδανικότερο τρόπο.

Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και τις εξής:

 1. Επίλυση προβλημάτων του μητρώου του συστήματος σας.
 2. Καθαρισμός του σκληρού δίσκου από άχρηστα αρχεία.
 3. Ανασυγκρότηση σκληρού δίσκου.
 4. Βελτίωση της εκκίνησης του υπολογιστή σας.
 5. Optimization των Windows του υπολογιστή σας.

Μηχανικός έλεγχος του υπολογιστή σας

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί – μηχανικοί μας θα ελέγξουν όλο τον εξοπλισμό hardware του υπολογιστή σας για να αναζητήσουν τυχόν βλάβες και στην συνέχεια να τις επιλύσουν με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό. Επίσης, μπορούμε να διαγνώσουμε τις συχνές βλάβες που μπορεί να έχει το σύστημα σας και που οφείλονται στην μείωση της αποδοτικότητας του υπολογιστή καθώς και στην μείωση των διαθέσιμων πόρων που είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων σας. Απαραίτητες ενέργειες στον μηχανικό έλεγχο είναι:

 1. O έλεγχος των εσωτερικών μονάδων του υπολογιστή.
 2. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του υπολογιστή.
 3. Ο καθαρισμός της σκελετικής μονάδας.