ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


Project Description

Σε περίπτωση που ο σκληρός δίσκος σας δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να μπείτε στο λειτουργικό σύστημα των Windows ή ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τον σκληρό δίσκο σας και σε περιπτώσεις εξωτερικού δίσκου απευθυνθείτε σε εμάς. Η ανάκτηση δεδομένων του σκληρού δίσκου δεν είναι κάτι απλό ώστε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε εταιρεία.

Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη στον σκληρό δίσκο και να χάσετε όλα τα δεδομένα και τα αρχεία σας σε περίπτωση που δουλευτεί από μη ειδικούς τεχνικούς στην ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου. Οι περισσότεροι τεχνικοί ή εταιρείες νομίζουν ότι η ανάκτηση δεδομένων είναι μια απλή διαδικασία χρησιμοποιώντας προγράμματα ανάκτησης δεδομένων του εμπορίου που στην ουσία μπορούν να ανακτήσουν δεδομένα ελαφριάς μορφής σφαλμάτων που έχουν εμφανιστεί στον σκληρό δίσκο.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της NemesisNet παρέχουν μηχανικό έλεγχο σκληρού σας δίσκου αναλύοντας τον και επαναφέροντας τον στο 100% της αρχικής του κατάστασης με παρεμβάσεις τόσο στο μηχανικό κομμάτι του δίσκου όσο και στο προγραμματιστικό, ανακτώντας παράλληλα όλα τα πολύτιμα αρχεία σας.